Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Памет за будителите

    Венец от благодарната академическа общност поднесоха пред монумента-свитък в двора на Ректората студенти и преподаватели в навечерието на 1 ноември. “Търсете книгите, защото в тях ще намерите вечен живот” е цитатът от Учителното евангелие на Константин Преславски, изписан върху монумента.

    Цветя бяха оставени и върху всяка една от плочите с имената на светите седмочисленици, на най-ярките представители на Златния век и на шуменските възрожденци в университетската Алея на Патрона и будителите, която започва от площада пред Ректората.

    Паметникът и Алеята бяха построени миналата година като част от реновираното пространство пред сградата по повод 40-годишнината на Шуменския университет.

    Публикувано на 31/10/2012