Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Пет стипендии от фондация „Еврика” за шуменски студенти

  Петима студенти от Шуменския университет спечелиха стипендии за учебната 2014/2015 година от фондация „Еврика”. Четирима от тях са от Факултета по технически науки, а един – от Факултета по математика и информатика.

  Калоян Кънчев, Светослав Аргиров и Юмит Исмаилов са удостоени със стипендии от по 1000 долара от популярната в областта на информационните технологии компания „Huawei Technologies”. Освен това те ще посетят Пекин и Хонг Конг през февруари, където ще запознаят с основното производство на компанията.

  За участие в научни форуми и конференции Инна Велчева и Атанас Орманов получават стипендии на името на акад. Ангел Балевски в размер на 2000 лева за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии.

  Фондация ЕВРИКА подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството, насърчава обучението и специализацията, стимулира разширяването на младежкото международно научно и техническо сътрудничество, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи, участва в разпространяването на научни, технически и икономически знания.

  Публикувано на 25/11/2014