Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Победи за тенисистите

    Представителният отбор по тенис на маса на Шуменския университет се завърнаха с победи от първенството на Асоциацията за университетски спорт в град Свищов.

    Стоян Николов, Денислав Денев и Атанас Атанасов завоюваха четири победи в игралните четири мача на проведения есенен кръг.

    Ръководител на отбора е старши преподавател д-р Теодора Симеонова от Катедрата по теория и методика на физическото възпитание и спорт на Педагогическия факултет.

    Публикувано на 17/11/2014