Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Посланикът на Казахстан ще изнесе лекция в Шуменския университет

    Негово превъзходителство Темиртай Избастин, ръководител на дипломатическата мисия на Република Казахстан в Република България, ще открие изложба и ще изнесе лекция на тема „Казахстан и България – двустранни отношения”.

    Събитието е на 21 октомври 2016 г. и ще се състои от 11 часа в зала 211 на Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

    Публикувано на 17/10/2016