Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Предложение за лятна работа в СОК „Камчия”

    На 30 март от 11 часа в аудитория 08 на Корпус 2 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” ще се проведе среща с г-жа Галина Янева, завеждащ отдел „Туристическо обслужване” в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия” ЕАД.

    Поводът е разясняване на условията за кандидатстване и осъществяване на лятна работа на студенти като отрядни ръководители в комплекса през периода юни-август 2017 г. Предвижда се сертифицирано обучение за заемане на предлаганата позиция. С предимство ще се ползват студенти, владеещи руски език, студенти от педагогически специалности и от специалностите „Социални дейности” и „Социална педагогика”.

    Срещата се организира от Центъра за кариерно развитие в Шуменския университет.

    Публикувано на 29/03/2017