Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Представиха стипендиите „Фулбрайт” за учебната 2018/2019 г.

  Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” организира презентация на тема „Стипендии „Фулбрайт” – възможности за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2018/2019 г.”  пред студенти и преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

  Програма „Фулбрайт” предоставя стипендии на български студенти след бакалавърска степен, аспиранти, университетски преподаватели, учени и професионалисти за обучение в магистърски и докторантски програми, специализации, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в САЩ. Стипендиантите се номинират след конкурс, който се обявява за всяка академична година.

  За учебната 2018/2019 г. комисията обявява конкурси за следните стипендии:

  • Стипендии „Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
  • Стипендии за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)
  • Стипендии „Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца)
  • Специализации за редовни докторанти (6 месеца)
  • Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация „Фулбрайт-Бизнес колеж Прайс към университета в Оклахома” (2 години)
  • Съвместна стипендия за магистърски програми „Фулбрай-Институт Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)

  Повече информация за срокове и условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са публикувани в сайта на Комисията: http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/.

  Публикувано на 16/12/2016