Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Престижни отличия във Факултета по природни науки

  Проф. д-р Николай Узунов от Катедрата по теоретична и приложна физика беше избран да получи международната награда в областта на медицинската физика на името на проф. Таки Бинеш за 2012 година (Taqi Binesh Prize). Наградата е учредена от семейството на проф. Бинеш и се присъжда от Международния център по теоретична физика (The Abdus Salam ICTP) – Триест, Италия. ICTP е институция за авангардни научни изследвания, образование и обучение, която подкрепя изследователски групи в няколко области на физическите науки и математиката

  През месец май проф. Николай Узунов, заедно с колегите си доц. д-р Христо Христов и гл. ас. Нина Архангелова от направление Физически науки на Факултета по природни науки, беше отличен с първа награда за най-добра научно-приложна работа за 2011 г. от Научния съвет и Дирекцията на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН във връзка с постиженията им, свързани с анализ и мониторинг в областта на радиоекологията, археологията, околна среда, термо-луминисценция и др.

  Организационният комитет на 17-тата конференция по Физика на кондензираната материя (Варна, 2012 г.) също удостои с Награда за най-добър постер проф. Узунов, доц. Христов, доц. д-р Валентин Велев и гл. ас. Архангелова.

  Гл. ас. д-р Ваня Василева от Катедрата по туризъм пък получи благодарностите на Варненска туристическа камара за участието си в тазгодишното издание на „Черноморски туристически форум“, на тема „Здравният туризъм – стратегическият потенциал на България“.

  Публикувано на 11/10/2012