Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в чуждестранни висши училища

  Министерството на образованието и науката съобщава, че е публикувано обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чужди висши училища:

  1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
  2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
  3. Университет „Ла Спиенца“, Рим, Италия;
  4. Люблянски университет, Любляна, Словения;
  5. Западен университет, Тимишоара, Румъния;
  6. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
  7. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

  Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“, линк: https://www.mon.bg/bg/100125

  Срокът за подаване на документи е 14 юли 2022 г. (четвъртък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

  Публикувано на 30/06/2022