Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Проф. д.ф.н. Христо Трендафилов бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Шумен

    Дългогодишният преподавател в Шуменския университет проф. д.ф.н. Христо Трендафилов бе удостоен днес със званието „Почетен гражданин на Шумен” на тържественото заседание на Общинския съвет по случай 11 май – Деня на Шумен. Предложението на кмета на общината Любомир Христов бе подкрепено от общинските съветници на 26 април.

    Номинацията е на Катедрата по история и теория на литература, с подкрепата на Дружеството на писателите в града, с мотивацията: „Професор Трендафилов е възпитаник на Шуменския университет и дългогодишен преподавател във Факултета по хуманитарни науки на университета. Цялата му професионална кариера от студентската скамейка до последните изнесени лекции е трайно свързана с висшето училище, в чиято почти половин вековна история е неделимо вплетена и неговата лична биография. Авторитетен медиевист, учен с международно разпознаваем профил, проф. Трендафилов включва своята репутация в утвърждаването на репутацията на Шумен и Шуменския университет. Научните му занимания са принос към изследването и популяризирането на културата на Първата българска държава, а техните резултати са аргумент за признаването на нейния Златен век сред най-значимите явления в културната история на европейското средновековие. Ерудиран преподавател, притежаващ достъпен и атрактивен стил на общуване с аудиторията, той въвежда стотици студенти в нелеката проблематика на Старата българска литература, възпитавайки у тях умението да я възприемат адекватно. Много от тези студенти сега са учители, библиотекари, журналисти, университетски преподаватели, които активно формират днешния духовен живот на града ни. Със своите писателски и литературно-критични творби, с приноса си за организацията и провеждането на Националните конференции за Боян Пенев, Тончо Жечев и Иван Пейчев, които Дружеството на писателите в града, съвместно с ШУ проведе под патронажа на община Шумен. Христо Трендафилов се доказа като творец и организатор, който работи за авторитета на Шумен в областта на съвременната литература”.

    Публикувано на 11/05/2018