Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Проф. д.и.н. Георги Колев е новият ректор на Шуменския университет

  Проф. Георги Колев е десетият поред ректор в историята на Шуменския университет. Той беше избран с тайно гласуване с гласовете на 182-ма души по време на заседанието на Общо събрание на 30 октомври.

  За втория кандидат за ректорското място – деканът на Факултета по природни науки проф. Добромир Енчев – бяха пуснати 47 бюлетини. Над 240 представители на академическата общност – преподаватели, студенти и служители, участваха в избора на ръководни органи на Университета.

  Сред основните приоритети в програмата на новия ректор са изграждане на модернизиран център за наблюдение на качеството на образованието, създаване на център за проектна дейност, утвърждаване на стратегия за иновации и стимулиране на научните изследвания, изграждане на център за кандидатстудентска информация и прием  и др.

  Пред Общото събрание, заедно с новите акценти в програмата си, проф. Колев подчерта и утвърдените традиции в управлението и университетските политики, които той споделя и приема като ценно наследство.

  По време на заседанието на висшия орган за управление на Университета бяха избрани и  председател на Общото събрание (доц. Юрий Проданов), заместник-председател (доц. Николай Янков), председател на Контролния съвет (доц. Виолета Атанасова), заместник-председател (проф. Елена Стоянова) и нов Академически съвет от 35 души.

  Публикувано на 31/10/2015