Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична лекция на инж. Боян Тодоров, зам.-кмет на община Шумен

    По покана на Факултета по технически науки публична лекция на тема: “Градоустройствени решения в интерес на подобряване на градската среда в Шумен” ще изнесе инж. Боян Тодоров, заместник-кмет “Строителство и екология” в община Шумен. Проявата е в програмата на Епископ-Константиновите дни и ще се състои на 17 май от 10,30 часа в зала С 5.

    Публикувано на 16/05/2018