Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Публична лекция на тема: „Ролята и мястото на ГД „Охрана” към министъра на правосъдието в правосъдната система на Република България”

  Публична лекция и презентация на тема „Ролята и мястото на Главна дирекция „Охрана” към министъра на правосъдието в правосъдната система на Република България” бе изнесена днес в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” от главен комисар Георги Жеков, главен директор на ГД „Охрана” към Министерството на правосъдието. Лекцията бе организирана по покана на катедра „Управление на системите за сигурност“ във Факултета по технически науки и се радваше на голям интерес от страна на студентите и преподавателите от специалност „Системи за сигурност“.

  Лекторът представи основни моменти, касаещи функционалните задължения, структурата и организацията на дейността по охрана на органите на съдебната власт.
  Акцент бяха подходите за изграждане и оценка на системите за физическа и техническа сигурност на обекти от съдебната власт, разглеждана като елемент от системата за защита на националната сигурност на страната, съобразени с наложените нормативни изисквания.

  Специфичните лекторски похвати и атрактивният стил на поднасяне на информация породи много въпроси от страна на слушателите. Бяха дискутирани зададените от аудиторията въпроси, свързани с изучаване на международния опит в организацията на тази специфична дейност за сектора за сигурност, общите възможности за предотвратяване на пропуски в цялостната организация на сигурността, проблемите, свързани с определяне на риска при конвоиране на лица, приетите системи въоръжение в ГД „Охрана”, както и възможностите за кандидатстване в териториалните й структури.
  В заключителния етап на мероприятието преподавателите от катедрата обсъдиха с г-н Жеков възможностите за по-нататъшно сътрудничество, като организиране на групови посещения на студенти до сгради на съдебната власт, целящи запознаване с изградените и функциониращи системи за сигурност.

  Публикувано на 20/03/2017