Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Ректорът на Шуменския университет участва в Третата годишна конференция на Асоциацията на балканските университети

  Ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” проф. д.и.н. Георги Колев ще участва в Третата годишна конференция на Асоциацията на балканските университети. Събитието се провежда днес и утре в него участват ректорите на университети от България, Гърция, Румъния, Турция, Македония, Албания, Черна гора.

  Конференцията ще бъде открита днес в 13 часа в Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Приветствия ще поднесат проф. Иван Илчев, президент на Изпълнителния комитет на Асоциацията на балканските университети, проф. Анастас Герджиков – ректор на Софийския университет, проф. Ерхан Табакаоглу – ректор на Тракийския университет в Одрин, и проф. Вулнет Амети – ректор на Тетовския държавен университет.

  Деловата програма ще продължи с дискусия за възможностите за финансиране в рамките на Асоциацията на балканските университети чрез фондовете на ЕС. Следобед ще се състои среща на Генералната асамблея на Асоциацията и ще бъдат обсъдени възможностите за промяна на Хартата й. Предстои избор на член на Изпълнителния комитет и на Президент на Асоциацията за 2017/2018 г.

  Ще се коментират бъдещите академични дейности на Асоциацията, възможностите за финансиране извън рамките на ЕС и турската финансова политика за университетите.

  Асоциацията на балканските университети е създадена през 2008 г., в нея членуват 59 висши училища от всички страни на Балканския полуостров. Организацията се стреми към подобряване на сътрудничеството между университетите в региона, улесняване на мобилността на преподавателите и студентите, съвместно кандидатстване по проекти, подготовка на съвместни бакалавърски и магистърски програми.

  Публикувано на 24/03/2017