Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Състезание по плуване

  Състезание по плуване, по случай студентския празник – участници: студенти от сборни групи по спорт I курс и студенти от специалност ПОФВ и спорт I курс

   

   

   

   

   

   

   

  Публикувано на 18/05/2014