Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семестриалните такси за обучение на студенти и докторанти трябва да бъдат платени до 1 март

    Във връзка с писмо № 9104-11/26.01.2017 г. на Министерството на образованието и науката относно промяна на сроковете за подаване на данни за студентите и докторантите в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти спешно всички студенти следва да платят таксите си за обучение и да бъдат записани до 1 март 2017 г. Неплатилите в този срок ще бъдат отстранени, тъй като Регистърът ще бъде затворен от Министерството на образованието и науката.

    Възможно е плащането на семестриалната такса да се осъществи както по банков път, така и разсрочено.

    Публикувано на 13/02/2017