Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Семинар за докторанти

    Център за обучение на докторанти към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организира на 18 ноември 2019 г. от 9:15 ч. до 11:30 ч. в аудитория 309, Корпус 1, семинар за докторанти, постдокторанти, студенти и преподаватели, които се интересуват от проблемите на научното изследване и съвременната хуманитаристика.

    Проф. д-р Петя Осенова изнесе лекция на тема: „Въпроси на корпусната лингвистика“, а доц. д-р Кирил Симов изнесе лекция на тема: „Програмата WebClaRK – ресурси и възможности“.

    Публикувано на 18/11/2019