Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ със Сертификат „Работодател без дискриминация“

  Комисията за защита от дискриминация връчи на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Сертификат „Работодател без дискриминация“. Обявяването на общо 26-те институции и фирми, които първи получават Сертификата, се случи на Национална кръгла маса за обсъждане на Националната стратегия за противодействие на дискриминацията на пазара на труда. Тя се проведе онлайн на 22 декември 2020 г. и в нея участва Ректорът проф. д.и.н. Георги Колев.

  Шуменският университет получава Сертификата, тъй като Академичният съвет е утвърдил и се спазват Вътрешни правила за защита при упражняване на правото на труд и осигуряване на равни възможности на пазара на труда и защита от дискриминация при упражняване правото на образование и обучение, определен е координатор за закрила от дискриминация и има служител, преминал обучение по проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“.

  Председателят на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева посочи: „Подобно сертифициране се прави в много малко държави – Малта, Швеция и няколко държави в Латинска Америка. Сертификатите, които обявяваме сега, са знак към всички работодатели да се стремят и те да ги получат“.

  Проектът за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията на пазара на труда представи доц. д-р Надежда Йонкова, Главен секретар на КЗД и координатор на проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Публикувано на 22/12/2020