Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Шуменският университет с нов договор по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 г. – 2013 г.“

  На 15 октомври, на тържествена церемония в столичния хотел „Шератон“ ректорът на Шуменския университет проф. дпн Маргарита Георгиева прие лично от министър-председателя Бойко Борисов и министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране по схемата „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“.

  Договорът е на стойност  451 хиляди лева и се съфинансира от Европейския социален фонд. Наименованието на проекта, с който Шуменският университет кандидатства по програмата, е “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”. Ръководител на проекта е проф. Борислав Беджев, а координатори са проф. Добромир Енчев и доц. Вежди Хасанов.

  Университетът е одобрен кандидат и е класиран и по схемата „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“. Договорът е подписан и в момента се оформя документацията по него. Стойността му е за над 700 хиляди лева.

  Поетапно върви одобрението на второ четене и на още два проекта, по които също се очаква финансиране –  „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“ и „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

  Публикувано на 15/10/2012