Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Шуменският университет се включи в Европейската седмица на движението

    Европейската инициатива „Седмица на движението” (MOVE Week) се провежда от 29 септември до 5 октомври едновременно в 33 държави. Кампанията се организира от Международната асоциация за спорт и култура /ISCA/. Тази година седмицата на движението в България има официалната подкрепа на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Асоциацията на общините, Националния младежки форум, Националното представителство на студентските съвети, Националната спортна академия. Целта на кампанията е да мотивира хората да се движат, независимо от тяхната възраст, образование и физическо състояние. Амбицията на движението е до 2020 година да бъде променено поведението на 100 милиона европейци, които да бъдат привлечени към различни физически активности.

    Координатори на кампанията за Шумен са  Военният факултет в града и Военният спортен клуб „Шумен”. Групата по ритмика и народни танци към  Шуменския университет, подкрепена от координаторите, стана „агент на движението” в Седмицата. По нейна инициатива на 29 септември и на 2 октомври във физкултурния салон на Ректората 150 души – преподаватели, служители и студенти от специалностите Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт, Растителна защита и др. взеха участие в организираните народни танци. Към активната проява се присъединиха и много граждани.

    Основната цел на инициаторите от Университета беше да стимулират хората да се включат в Европейската седмица на движението чрез народните танци – нещо, на което нито един българин не може да устои: „Сега ние танцуваме и вярваме в партньорствата. Мислим нестандартно и намираме общи цели, които ни обединяват. Основното ни послание е: „Да направим нещо заедно за нашия Университет, за всички които искат да се забавляват и да бъдат здрави. За нас красотата е функционалност, затова ние играем. Включете се и вие!”

    Публикувано на 03/10/2014