Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Шуменският университет се включва в акцията „Да почистим заедно нашия град”

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” се включва днес в акцията „Да почистим заедно нашия град”. Пролетно почистване около корпусите на висшето училище в Шумен ще бъде направено днес следобед. В него ще се включат студенти, преподаватели и служители.

  Кампанията за по-чист и красив град е на община Шумен и ще се състои на 31 март.

  Участващите могат да получат безплатни чували от четири пункта:

  1. от 09:00 до 10:00 часа – пред сградата на Младежкия дом
  2. от 09:00 до 10:00 часа – на паркинга до магазин „БулМаг” в кв. „Тракия“
  3. от 10:30 до 11:30 часа – на стария обръщач в кв. „Б. Българанов“, до 24 детска градина
  4. от 10:30 до 11:30 часа – пред Народно читалище „Тодор Петков“ в кв. „Добруджа“

  Събраните в чували отпадъци трябва да бъдат оставени в непосредствена близост до контейнерите за смет. Организацията по извозването на събраните отпадъци ще бъде осъществена от общинските предприятия „Строителство и благоустройство“, „Паркове и обредна дейност“ и „Чистота“.

  Публикувано на 30/03/2018