Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Шуменският университет стана част от партньорската мрежа на Центровете „Институт Пушкин”

  Споразумение за сътрудничество, в рамките на което ще бъде разкрит Център за руски език и тестиране „Институт Пушкин” в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, подписаха днес ректорът проф. д.и.н. Георги Колев и зам.-ректорът по учебно-възпитателната работа  на Институт „А.С.Пушкин” в Москва доц. Елена Колтакова. Така Шуменският университет става част от партньорската мрежа на Центровете за руски език и тестиране “Институт Пушкин”. Те са общо 52 в 44 държави в цял свят. В България има още два – в София и Варна.

  „Уважаеми гости, в този момент се чувствам най-гордият ректор в България. Създаването на Център към Държавния институт по руски език „Пушкин” в нашия университет е продължение на 46-годишната ни традиция в изучаването на руския език, литература и култура. Уверявам Ви, че няма да Ви подведем”, обърна се проф. д.и.н. Георги Колев към гостите.

  “Центровете по руски език и тестиране “Институт Пушкин” се разкриват на базата на чужди образователни организации, в които се провежда преподаване и изучаване на руски език, руска литература и култура. Организациите-партньори, в които ще бъдат отворени центрове на партньорската мрежа “Институт Пушкин”, внасят голям принос в популяризирането на руския език в родните си страни. Откривайки центрове на партньорската мрежа, Институтът оказва сериозна подкрепа на университетите-партньори, което ще даде възможност за изучаване на руски език, литература и култура с използване както на традиционни методики, така и на иновативни подходи и съвременни образователни ресурси – портала “Образование на руски”, подчерта доц. Колтакова.

  На церемонията присъстваха проф. д.ф.н. Ирина Лешутина от катедрата по методика на преподаването на руски език като чужд, деканът на Подготвителния факултет в Институт „Пушкин” доц. к.ф.н. Наталия Татаринова и проф. д.ф.н. Павел Катишев от катедрата по общо и руско езикознание.

  Приветствия поднесоха Роберт Шестаков, първи секретар на Посолството на Руската федерация в България и представител на Министерството на образованието, Кирил Воронков от Руския културно-информационен център в София, председателят на Дружеството на русистите в България проф. Валентина Аврамова и Тамара Стилянова, председател на клуб „Славяне 2000”.

  Официалното откриване събра представители на Министерството на образованието и науката, университетски преподаватели и студенти, учители по руски език от цялата страна.

  Деловата част продължи с програма за повишаване на квалификацията “Руският език в световното образователно пространство” за чуждестранните русисти. Днес и утре преподаватели от Института “А.С. Пушкин” изнасят лекции, посветени на активни процеси в руската лексика, стилистиката и фразеологията, на съвременните образователни технологии в обучението по руски език и литература, на методиката на преподаването на руски език в чуждестранна аудитория. Ще бъдат обсъдени въпросите за мрежовото взаимодействие между образователните организации.

  Утре, вторник, ще се проведе пробна сесия на сертификационен тест по руски език като чужд. 12 души са се записали за участие в теста.

  Публикувано на 23/10/2017