Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Шуменският университет ще участва в Информационен ден за младежи до 29 години

    Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” и Центърът за кариерно развитие ще участват със свой щанд в Информационния ден за младежи до 29 години. Той се организира от Министерството на труда и социалната политика и ще се проведе днес от 15,30 часа в читалище „Тодор Петков” в Шумен.

    Събитието е по проект „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България”, финансиран по Програмата на ЕС за заетост и социални иновации 2014-2020 г. Целта е да се мотивират младите хора да са по-активни в търсенето на работа, като същевременно им се осигури среща с работодатели.

    Публикувано на 30/01/2017