Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Шуменският университет участва в нов международен проект

  Преподавателите от Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ доц. д-р Пенка Кожухарова, доц. д-р Теодора Симеонова и гл. ас. д-р Пламен  Петков участваха в пилотната среща  в  Атина, Гърция на международен проект – „EQUAL SPORT FOR ALL“. Проектът има за цел разработване и оценка на модели  за масов  спорт за студенти със специални нужди (с наднормено тегло, хора с увреждания и т.н.). Екипът на  проекта е от университети със спортни съоръжения и организации на хората с увреждания от България, Хърватия, Гърция, Италия , Испания, Великобритания.

  Цел на срещата на партньорите бе те да се запознаят и да се обсъди управлението на проекта, да се  разгледа плана му, да се обсъдят  отговорностите на всички заинтересовани страни, да се създаде организация за изпълнение на работните пакети. На тази среща се взеха решения за комуникационни пътеки,  изясниха се необходимите промени  на бюджета и очакваните дейности на партньорите. Обсъдиха се и  съществуващите програми за превенция в спорта на фокус групите в етапа на подготовката на  стартиране на проекта.

   

   

   

  Публикувано на 08/03/2017