Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Шуменският университет влиза в партньорската мрежа на Държавния институт по руски език “А.С. Пушкин“

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ сключи договор за сътрудничество в областта на преподаването и изучаването на руски език с Държавния институт по руски език “А.С. Пушкин“. Договорът се състои от три части – договор за общо сътрудничество; договор за академична мобилност (обмен на студенти); договор за създаване на център по тестиране. Студентите-русисти на Шуменския университет ще имат възможност да се обучават в Москва в Института по руски език „А.С.Пушкин на разменни начала, а студентите от Института да посещават занятията в ШУ.

  Съгласно предмета на сключеното допълнителното споразумение Шуменският университет се задължава да извършва обучение по руски език, да осъществява тестиране, повишаване на квалификацията и профилираната преподготовка, да обучава тестиращи, в това число с ползването на дистанционните ресурси на института. На базата на съществуващия Център по русистика към университета ще заработи Център за тестиране. Центърът не само ще провежда олимпиади, различни творчески конкурси по руски език и руска литература, но и ще осъществява тестиране на знанията по руски език на кандидатите според различните нива на владеене на езика и ще издава сертификати на Института по руски език „А.С.Пушкин“.

  Официалната церемония по подписването на съглашението ще се състои на 24 октомври 2017 г. в Шумен. Ректорът на Шуменския университет проф. д.и.н. Георги Колев ще посрещне делегацията на Института Пушкин – ректора на Института д.п.н. Маргарита Николаевна Русецкая, директора на Центъра по лингводидактика и езиково тестиране проф. д-р Олег Анатолиевич Радченко, съветника на ректора по външните въпроси доц. д-р Виктория Михайловна Костева и няколко преподаватели от същия институт.

  След подписването на договора представителите на руската делегация са заявили желание да проведат семинари за повишаване квалификацията на преподавателите и учителите по руски език в България на тема „Сетевое взаимодействие в области продвижения русского языка и образования на русском в мире“. Гостуването на официалната делегация ще завърши с провеждането на пробно тестиране по руски език за ниво В2.

   

  Публикувано на 10/09/2017