Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Спортни занимания за студенти с увреждания и с наднормено тегло

    Включване в занимания по спорт на студенти с увреждания, наднормено тегло и затлъстяване е основната задача на колектив от преподаватели от Педагогически факултет при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, който продължава работата си по европейския проект „ESFA – Equalsportforall”.

    Сформирани са целевите групи, направени са три анкетни проучвания по модел на Световната здравна организация, свързани с начина на живот, хранене и спортуване. Завършена е цялостната концепция, а специалистите от катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ са разработили модули по шест вида спорт – баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика, плуване и танци.

    Пилотното прилагане на заниманията стартира със спортовете баскетбол и лека атлетика. В началото на 2018 г. предстои апробираната тренировъчна програма да бъде приложена и от партньорите по проекта от Италия, Гърция, Великобритания и Испания.

    Публикувано на 12/12/2017