Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Стипендии за студенти без родител/и

  Националната дарителска програма „С тениска на бала“ за младежи без родител/и, Български червен кръст – Столична организация с партньор фирма „Мото Пфое“ отпускат стипендии за студенти, завършили средното си образование през 2019 година и приети във Висши учебни заведения в страната.  

  Зрелостникът, който кандидатства по програмата, трябва: 

  1. Да е получил диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата година да е приет във висше учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за професионално обучение (ЦПО)

  2. Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2019 година да е: 

      2.1 зрелостник сирак (без родители или само с един жив родител), или;

      2.2 да е настанен в приемно семейство и да получава грижа по смисъла на Закона за закрила на детето, или;

      2.3 да е с неизвестни двама родители и да е възпитаник на дом за деца, лишени от родителска грижа.  

  Останалите критерии и документите за кандидатстване са публикувани в сайта http://steniskanabala.bg/.

  Срокът за кандидатстване е 30 септември 2019 г.

  Публикувано на 08/09/2019