Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти и преподаватели се включиха в кампания срещу трафика на хора

  Четвъртокурсници в специалност „Социални дейности” и преподаватели от катедра „Социална работа” в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” участваха в информационна кампания по повод 18 октомври – европейски ден за борба с трафика на хора. Той е с надслов „Имаш избор!”.

  Информационната кампания е организирана от сдружение „Асоциация SOS жени и деца, преживели насилие” и Общинския детски комплекс в Нови пазар и се провежда за първи път в града. Бяха раздадени информационни брошури за повишаване информираността на обществото по въпроса с трафика на хора, какви са потенциалните рискове и каква помощ може да бъде оказана.

  Сдружение „Асоциация SOS жени и деца, преживели насилие” е добър партньор на катедра „Социална работа” и база за провеждане на практики на студентите от специалност „Социални дейности”.

   

   

  Публикувано на 19/10/2016