Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти от Шуменския университет спечелиха първо място в конкурс

  Студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” с ръководител ас. Илиана Кирилова спечелиха първо място в конкурс, част от програмата на X-та юбилейна международна квалификационна школа “Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд”. Тя се проведе от 13 до 17 август и бе организирана от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” с финансовата подкрепа на Фонд „Руский мир”. В школата се включиха представители на 14 европейски университета от 10 страни. Шуменският университет участва за втори път във форума и бе представен от студентите-русисти Слава Даскалова и Мария Григорова.

  В продължение на пет дни младите русисти слушаха лекции и участваха в майсторските класове на водещи лектори от Русия и България: проф. д.п.н Леонид Московкин и ст. преп. Денис Букин от Петербургския държавен университет, проф. д.ф.н. Валерий Ефремов от Руския държавен педагогически институт „А. Герцен“, проф. д-р Галина Шамонина от Варненския свободен университет и доц. д-р Надя Чернева от Пловдивския университет.

  Как да се използват иновациите в обучението по руски език бе основна тема на занятията на юбилейната квалификационна школа. Сред основните теми на форума бяха връзката между танца и лингводидактиката, проблемите на руския език в интернет и игровите форми за популяризация на граматиката, възможностите за научаване на езика чрез руски песни, мемите и емотиконите като инструмент за преподаване. Една от ключовите теми бе кинотехнологията – технология за обучение по чужд език в процеса на създаване на видео филми. Участниците трябваше да създадат собствени видео филми, които да се използват като учебни пособия в обучението по руски език. 6 международни отбора избираха тема на учебен филм, писаха сценарии, снимаха и монтираха филми.

  Юбилейната международна квалификационна школа завърши с връчване на сертификати и награждаване на победителите в конкурса „Методическа идея. Фразеологично пътешествие “Пир на весь мир”, или Как да работим с фразеологизмите в национална аудитория?“. Тази година първо място бе присъдено на Шуменския университет, второ място зае отборът на Пловдивския университет, а трето – отборът на Самцхе-Джавахетския университет (Грузия).

  Студентите от Шуменския университет натрупаха нови знания и идеи за иновативни педагогически технологии в преподаването на руски език като чужд и създадоха нови приятелства сред лекторите и участниците от цяла Европа.

  Публикувано на 24/08/2018