Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студенти от специалност „Физическо възпитание” победиха в състезанията по случай 8 декември

    Студенти от специалност „Физическо възпитание” станаха победители във всички състезания по случай 8 декември. Те са традиционни в спортния календар на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, а тази година бяха посветени и на 45 години от създаването на Катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт”. В турнира по тенис на маса победител е Георги Василев от II курс, в бадминтон – Милчо Янчев от IIIкурс и Десислава Сашева от II курс. В традиционния турнир „Наташа Цветкова“ на първо място при момичетата са Маргарита Ганчева, Десислава Сашева и Мария Георгиева от II курс, а при момчетата – Станислав Димитров, Али Бузгов и Милчо Янчев от IV курс. Купата на състезанието бе спечелена от студентите от II курс, участвал с най-много студенти. На всички състезания съдии бяха също студенти – докторант Янко Янков и Пенка Стоянова. Всички награди, купи и медали са осигурени от Студентския съвет на Шуменския университет.

    Публикувано на 12/12/2016