Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти-русисти взеха участие в IX Международна квалификационна школа

  Студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” с ръководител ас. Илиана Кирилова взеха участие в IX Международна квалификационна школа “Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд”. Тя се проведе от 20 до 25 август и бе организирана от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” с финансовата подкрепа на Фонд „Руский мир”.

  Тази година студентите-русисти Тамара Ангелова, Веселина Тодорова и Елена Алексиева представиха Шуменския университет за първи път във форума. Участваха още представители на Милански държавен университет (Италия) и Самцхе-Джавахетски университет (Грузия), на Белградски държавен университет  (Сърбия),  Будапещки университет „Лоран Етвеш“ (Унгария), Букурещки университет и Букурещка икономическа академия (Румъния), Молдовски държавен университет, Кишинев (Молдова), Педагогически университет „Комисия на народното образование“, Краков (Полша), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, както и домакините от ВСУ „Черноризец Храбър“.

  В продължение на пет дни младите русисти слушаха лекции и участваха в майсторските класове на водещи лектори от Русия и България: проф. д.п.н Леонид Московкин и ст. преп. Денис Букин от Петербургски държавен университет, проф. д.ф.н. Валерий Ефремов от Руски държавен педагогически институт „А. Герцен“, проф. д-р Галина Шамонина от Варненски свободен университет и доц. д-р Надя Чернева от Пловдивски университет.

  Сред основните теми на форума бяха връзката между танца и лингводидактиката, проблемите на руския език в интернет и игровите форми за популяризация на граматиката, възможностите за научаване на езика чрез руски песни, мемите и емотиконите като инструмент за преподаване. Младите филолози също се включиха в програмата като представиха свои идеи как да преподават фразеологизми, свързани с танци, музика и празници.

  Студентите от Шуменския университет натрупаха нови знания и идеи за иновативни педагогически технологии в преподаването на руски език като чужд и създадоха нови приятелства сред лекторите и участниците от цяла Европа.

  В културната програма на квалификационната школа бяха включени „Вечер на дружбата“ с представяне на нестинарски танци, посещения на забележителностите на Варна, Аладжа манастир, ботаническата градина и двореца в Балчик, разходка с пирати в открито море.

  Публикувано на 31/08/2017