Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти – шампиони по спортно ориентиране

  Независимо от лошите, почти бедствени, природни условия на 25 и 26 октомври във Варна се проведоха състезания  по спортно ориентиране. В района на университетската спортна база „Академик“ се състоя 49-ият индивидуален студентски шампионат, в който представителите на Шуменския университет завоюваха първите места и при мъжете, и при жените.

  Със златни медали и купи бяха отличени – Наталия Димитрова и Владимир Атанасов и двамата магистри в специалността Физическо възпитание и спорт в училище на Педагогическия факултет.

  През втория ден се проведе състезание за Купа „8 декември“,  организатори на което бяха двамата шампиони. В състезанието участва Иванка Койчева, бакалавър от същия факултет, която се записа в призовото класиране.

  Шампионката Наталия Димитрова
  Публикувано на 28/10/2014