Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студентска практика по българска диалектология

  dialektologia

  Традицията на Лазаровден студентите от втори курс на специалността Българска филология към Факултета по хуманитарни науки да провеждат теренна практика по българска диалектология бе спазена и тази година. На терен студентите филолози не само наблюдават тясно свързаните християнски и фолклорни модели, но и участват в тях, надграждайки знанията си по редица академически дисциплини. Практиката се предхожда от специална подготовка на семинар по диалектология.

  Интерактивното обучение, което е своеобразна комплексна експедиция, и този път се проведе в прочутото с ревностното си съхраняване на родолюбивите традиции Дивдядово. В класната стая на килийното училище към един от най-старите православни храмове у нас „Св. пророк Илия” научен краеведски обзор за селището и населението му направи отец д-р Николай Петков, чиято филологическа компетентност е много полезна в диалога със студентите.

  Близо до храма е най-красивата възрожденска къща в селото, превърнатата в етнографски музей с помощта на жителите на шуменския квартал. Студентите разгледаха богатата традиционна подредба и тематичната сбирка за бита и културата на Дивдядово, изслушаха беседата на Венцислава Борисова, председател на читалищното настоятелство, и документираха езиковите особености на старинния български говор

  Лазарките се събират в големия двор на етнографската къща. Студентите наблюдаваха обичая и записаха съхранените песенни и танцови послания, придружиха лазарките до храма, където получиха благослов, и видяха как се лазарува по домовете на дивдядовчани в присъствието на четири поколения.

  Материалите от теренната практика се съхраняват в Архива по диалектология към Катедрата по български език.

  Публикувано на 08/04/2015