Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Студентски научен семинар „Географски хоризонти“

  рети междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“ ще се проведе на 11 и 12 май 2019 г. в Копривщица. Организатор е катедра „География, регионално развитие и туризъм“ към Факултета по природни науки на Шуменския университет, с подкрепата на Българското географско дружество, „HERE Technologies“ и Музея на хляба и традиционните храни в Копривщица.

  В научния семинар ще вземат участие преподаватели, студенти и докторанти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Софийския университет „Свети Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Университет „Гоце Делчев“ в гр. Щип, Северна Македония. Ще бъдат представени 14 доклада от 23 автори.

  Програмата включва:

  • Представяне на научно-проблемите области, по които работят преподавателите от водещите катедри в научния семинар и представяне на сборника „Трети междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“.
  • Представяне на студентските научни разработки.
  • Практико-приложен семинар на тема: „Обработване на пространствени данни в програмата Map Creator на „HERE Technologies“, Александър Тодоров – ръководител регионално звено „HERE Technologies“.
  Публикувано на 09/05/2019