Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студентски ономастични четения

  На 7 май 2019 г. в 206 аудитория на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се проведоха Студентски ономастични четения на тема „Лични имена в Североизточна България“. Участие взеха студенти от ІІ курс, Българска филология, под ръководството на гл. ас. д-р А. Тихова. Гости на четенията бяха проф. д-р Кина Вачкова, проф. д-р Н. Николова, д-р В. Йорданова.

  Със свои съобщения се представиха: Галина Кирчева Гурбанова, Силвия Георгиева Петрова, Неше Октаева Абдулмеджитова, Михаела Нинова Маринова, Борислава Иванова Димитрова, Николай Ивалинов Каменов, Мариела Атанасова Данчева, Василена Константинова Желязкова.

  Гостите оцениха усилията на студентите и им пожелаха нови успехи и бъдещи участия. В края на събитието всички участници получиха грамоти.

  Четенията продължават традицията, чието начало е положено от проф. К. Вачкова, и са в навечерието както на патронния празник на университета, така и на 24 май, когато отдаваме почит пред великото дело на светите братя Кирил и Методий.

  Публикувано на 08/05/2019