Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студентски видео арт фестивал 2019

    Шестото издание на Студентския видео арт фестивал събра от 16 до 18 октомври 2019 г. участници от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Университета за изящни изкуства “Мимар Синан” в Истанбул, Турция, и от Националната художествена академия-Букурещ, Румъния.

    Събитието се организира от катедра “Визуални изкуства, теория и методика” в Педагогическия факултет с финансовата подкрепа на фамилия Atse Bos от Холандия.

    Фестивалът завърши в Деня на иконописеца и художника – 18 октомври, с представяне на продукцията на студентите, които участваха в творческата работилница. Тя се проведе под ръководството на Цветан Кръстев и Георги Кръстев, организатори на кинофестивала “Карантината”-Варна. Диплом за участие получиха Ивелин Андреев, Елмаз Юджу, Георги Георгиев-Жоро, Андреян Ангелов, Хюлия Идатова и Ренета Иванова. Награди за находките си получиха Зейнеб Емволпт, Емилия Балева, Антоанелия Хубанова и Борис Иванов-Боби.

    Публикувано на 20/10/2019