Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студентски видео арт фестивал ще се проведе от 6 до 10 октомври а

    Третото издание на студентския видео арт фестивал ще се проведе от 6 до 10 октомври. Куратор на проявата е проф. Валери Чакалов. Във фестивала ще участват преподаватели и студенти от специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” към Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. В проявата ще се включат и много гости – преподаватели и студенти от Университета за изкуства в Букурещ, от Университета за изкуства „Мимар Синан” в Истанбул, преподаватели от Коджаели университет-Измит и студенти от Великотърновския университет „Свети Свети Кирил и Методий”.

    На 10 октомври в галерия „Университетска” на Педагогическия факултет ще се прожектират селектираните филми и ще бъдат връчени наградите. Ще бъде открита и изложба „Живопис и графика” на студенти в магистърските програми „Педагогика на обучението по визуални изкуства” и „Педагогика на обучението по пластични изкуства”.

    Първото издание на фестивала през 2014 г. спечели колективната награда на община Шумен за изкуство и култура в раздел „Фотография, видео и кино творби”.

    Публикувано на 05/10/2016