Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Тържествено бе открита академичната 2016/2017 година в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  Новата академична учебна година в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” бе открита днес с водосвет, отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. На тържеството присъстваха кметът на община Шумен Любомир Христов, народният представител проф. Стефан Желев, областният управител на Шумен Донка Иванова, председателят на Общинския съвет проф. Борислав Беджев, председателят на постоянната комисия по просвета, образование и наука към Общинския съвет Валентина Тодорова, полк. доц. д-р Сашо Евлогиев, декан на факултета „Артилерия, противовъздушна отбрана, комуникационни и информационни системи” на Националния военен университет „Васил Левски”. Гости бяха още омбудсманът на Шумен Иван Капралов, заместник-кметът на община Шумен Найден Косев, Теодор Маринов, ръководител направления „Дигитализирано производство, процесни индустрии и задвижвания в „Сименс-България”, и членовете на настоятелството на университета Фикрет Индже, Ася Асенова, Миглена Парлакчиева. Поздравителен адрес изпрати началникът на Регионалното управление на образованието в Шумен Светлана Милева.

   

  1 100 са първокурсниците тази година в Шуменския университет. В словото си ректорът проф. д.и.н. Георги Колев се обърна към всички студенти с пожелания да бъдат смели, активни и да не се отказват от мечтите си. Той връчи лично студентските книжки на 12 първокурсници, които са приети с максимален бал. Приветствие отправи и Станислава Попова, четвъртокурсничка в специалност „Българска филология”.

  Първокурсниците положиха академичната клетва и с ритуал бяха приети в академическата общност на висшето училище.

  Днес бе открит и нов учебен корпус на университета. Той се състои от два учебни кабинета и два кабинета на преподаватели.

  Новият учебен корпус ще бъде ползван от преподаватели и студенти в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” и „Национална сигурност”.

  В кабинет „Ситуационен център за управление на кризи и бедствия” ще се обучават студенти в професионално направление „Национална сигурност”. Там ще се решават задачи, свързани с преодоляване на природни бедствия, аварии, пожари и терористични заплахи.

  Кабинет „Програмиране на Siemens-контролери” е предназначен за подготовка на студенти в специалност „Компютърни технологии за автоматизация на производството. В него те ще се учат да програмират контролери за управление на цифрови програмни машини и цехове в съвременното машиностроене, в логистични центрове и малки фирми. За този кабинет фирма Siemens е направила дарение на стойност 22 хиляди лева, изразяващо се в шест контролера от серията Simatic. Кабинетът е създаден и с помощта на „Алкомет” АД, като дружеството оказа помощ за развитието на учебната среда на контролерите. За целта „Алкомет” АД спонсорира Шуменския университет с 10 хиляди лева. Сградата, в която се помещава новият корпус, е изградена със средства на Шуменския университет. Оборудването е закупено със собствени средства на Факултета по технически науки, който тази година отбелязва 10 години от създаването си.

  И в двата кабинета има изградени компютърни мрежи по технологията „тънък клиент”. „По тази технология се създават съвременни индустриални компютърни мрежи, при които работните места са евтини терминални устройства и включват клавиатура, монитор и мрежово устройство, а основният изчислителен процес се извършва в сървър с огромни апаратни и информационни ресурси. Той се клонира и създава десктоп на толкова клиенти, колкото терминални устройства са включени в мрежата”, обясни деканът на Факултета по технически науки проф. д-р инж. Иван Цонев.

  По повод откриването на учебната година университетското издателство „Епископ Константин Преславски” обяви промоционално намаление на учебна литература. Учебници, учебни помагала, сборници, годишници, монографии и списания ще се предлагат с 20 % намаление. Промоцията е от днес, 19 септември, до 19 октомври и е валидна само в университетската книжарница в Корпус 3 на университета.

  Над 500 души посетиха Астрономическата обсерватория на Шуменския университет при обявения свободен прием от нейния екип във връзка с откриването на новата учебна година.

  Публикувано на 19/09/2016