Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Участие в Костомаровския форум

  От 24 май до 28 май 2021 г. в руската столица Москва се провежда Костомаровският форум, посветен на паметта на основателя, дългогодишен ректор и президент на Института по руски език “А. С. Пушкин” В. Г. Костомаров. В началото на 2020 г. Академичният съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ удостои с почетното звание Доктор хонорис кауза видния  руски учен.

  Целта на форума е обсъждане на проблемите на руския език във всички сфери на функционирането му и решаването на тези проблеми. В рамките на събитието се предвиждат научна конференция, панелни дискусии, радио и телевизионни предавания, кръгли маси. 

  За участие в кръглата маса “Културният код на кирилицата” са поканени като експерти и двама преподаватели от Шуменския университет – проф. д-р Елена Стоянова (https://kostomarovforum.ru/eksperty/?ELEMENT_ID=9898) и доц. д-р  Ирена Петрова (https://kostomarovforum.ru/eksperty/?ELEMENT_ID=11485). Те ще говорят за създаването и пътя на кирилицата през вековете и за културните връзки между българския и руския народ. Участници в същата кръгла маса са представител на Министерството на външните работи на Руската Федерация Т. В. Шличкова, Ректорът на ИРЕ “А.С. Пушкин” проф. М.Н. Русецкая, учени от Русия, Киргизстан и Сърбия.

  Запис от дискусията: https://www.youtube.com/watch?v=yOv5gPzEBtQ

  Публикувано на 25/05/2021