Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Участие в Международната научна конференция „Проф. Владас Гронскас“

  За трети път студенти от Факултета по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” взеха участие в Международната научна конференция на името на професор Владас Гронскас (Vladas Gronskas international scientific conference, https://www.knf.vu.lt/gronskas-conference-2020).

  Конференцията цели  да допринесе за надеждна, сигурна, ефективна и устойчива икономика, икономическо и бизнес развитие.

  Петнадесетият по ред форум се проведе на 3 декември 2020 г. дистанционно с помощта на платформата MS Teams във факултета на Вилнюския университет в гр. Каунас.

  Във виртуалната среща се включиха магистри, докторанти и други изследователи, работещи в областта на социалните науки и приложната информатика, които споделиха своите открития, научни идеи и установиха академични контакти в най-важния класически университет на науката в Литва.

  Мирослав Георгиев, ОКС Бакалавър, специалност Икономика, от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” взе участие в работата на СЕСИЯ А: Развитие на бизнеса, иновациите и предприемачеството с презентация на основни моменти по доклада си „BUSINESS PLANNING AND STRATEGIC DECISIONS OF THE ORGANIZATION” (Бизнес планиране и стратегически решения на организацията).

  Публикувано на 11/12/2020