Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Ученици пресъздават празнични обичаи в България и Русия

    Открит урок за традициите и обичаите, свързани с Рождество Христово и Нова година в България и Русия, проведоха ученици от Средно училище „Г.С.Раковски” в Котел. Той бе подготвен от учителката по руски език Пенка Кирова и учителката по професионална подготовка Красимира Иванова. Увлекателно и интересно учениците от Хб клас разказаха как посрещат Коледа и Нова година българите и руснаците, какво е общото и различното в празничната обредност на двата народа. Откритият урок завърши с демонстрация на типичните за двата празника ястия от руската и българска кухня, приготвени от самите ученици, които са със специалност готвач.

    На урока присъстваха проф. д-р Елена Стоянова и ст. преподавател Христина Христова от Катедрата по руски език. Те се срещнаха и с учениците от ХІІ-те класове, на която бяха представени възможностите за обучение в ШУ „Епископ Константин Преславски“. В срещата участва бившият възпитаник на СУ „Г.С. Раковски“ Стефан Ненчев, който е студент І курс в специалност Приложна лингвистика – Английски език и руски език. С директора на училището г-н Стефан Дондев бяха обсъдени бъдещи съвместни инициативи.

    Публикувано на 18/12/2017