Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Университетът ADA стартира прием за 2021/2022 академична година

    Университетът ADA, Република Азербайджан, стартира прием за 2021/2022 академична година. Създаден през 2006 г., Университетът ADA се посвещава на подготовката на иновативни глобални лидери и на насърчаването на полезни съвместни изследвания в областта на дипломацията, обществеността и международните отношения, бизнеса, хуманитарните науки, информационните технологии и системното инженерство. В университета се обучават студенти от 40 държави. Бакалавърските и магистърските програми на ADA се фокусират върху бизнес администрацията, икономиката, компютърното инженерство, компютърните науки, информационните технологии, международните изследвания, обществените отношения, правото, финансите, дипломацията и публичната администрация по международни отношения, управление на образованието, преподаване.

    От 2009 г. ADA University предлага международна стипендия на името на Алимардан Топчубашов с цел първокласно международно образование и обучение по лидерство на студенти от цял свят. Стипендията е насочена към студенти от цял свят, които са приети в специалност на университета. Финансирането се осъществява всеки семестър и може да бъде подновено при изпълнение на определени критерии и съобразно наличието на финансови средства. Крайният срок за кандидатстване за стипендия Топчубашов е 1 април 2021 г.

    Повече информация можете да намерите като посетите www.ada.edu.az.

    Публикувано на 22/03/2021