Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Важно съобщение за абсолвентите

  На 6 декември 2019 т. в „Арена Шумен“ ще се организират две церемонии за промоция на абсолвените от випуск 2019 – от 10:00 часа и от 13:00 часа.

  В 10:00 часа ще започне тържеството за абсолвентите с регистрация от Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки и Факултета по технически науки.

  Тоги могат да бъдат получавани на указаните места в „Арена Шумен“ от 8:30 часа.

  В 13:00 часа ще започне церемонията за бакалаврите и магистрите от Педагогическия факултет.

  Тоги могат да бъдат получавани на указаните места в „Арена Шумен“ от 11:30 часа.

  Церемонията за завършилите Колеж-Добрич е на 7 декември 2019 г. от 10:30 часа в Огледална зала “Нели Божкова”.

  Публикувано на 29/11/2019