Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Втори студентски и докторантски научни четения „Лицата на шуменската книжовноезикова школа през Възраждането”

    По случай Деня на будителите на 30 октомври (сряда) от 14 ч. в зала 309 на Ректората ще се състоят Вторите студентски и докторантски научни четения с организатори Катедрата по български език на Факултета по хуманитарни науки, Студентския съвет и Славянското дружество „Васил Друмев”.  Тази година те са посветени на 180-годишнината от рождението на Добри  Войников и 160-годишнината от рождението на Рачо Матиев Рачев и ще преминат под наслов „ЛИЦАТА НА ШУМЕНСКАТА КНИЖОВНОЕЗИКОВА ШКОЛА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО”.

    В четенията със свои разработки ще вземат участие студенти от четвърти курс Българска филология и трети курс Български език и история и Български език и руски език. Научни ръководители са проф. Кина Вачкова и доц. Надка Николова.

    Четенията ще започнат с поднасяне на цветя в Алеята на  Патрона и будителите пред Ректората.

    Публикувано на 28/10/2013