Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Юбилеен сборник за 70-годишнината на проф. д-р Стоян Витлянов

    Том четвърти от поредицата IN HONOREM на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” бе представен официално в Университета. Той е посветен на 70-годишнината на проф. д-р Стоян Витлянов.

    Изданието е продължение на традицията, следвана от научното звено за отбелязване на кръгли годишнини на изтъкнати негови членове. Без съмнение, юбилярят проф. Стоян Витлянов е един от тях. През последните 25 години утвърденият специалист в областта на средновековната българска археология е неделима част от научния, преподавателски и административен живот на Факултета по хуманитарни науки. Проф. Витлянов е бил декан на Факултета в периода 2002-2008 г. От 2013 г. е професор по археология. Основните му научни интереси са археология, етноархеология, занаятчийски производства, въоръжение и стопанска археология.

    Публикувано на 22/12/2017