Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Юбилейна научна конференция „Иновации в образованието” ще бъде открита на 30 септември

  Над 100 учени ще участват в юбилейната научна конференция „Иновации в образованието”. Тя е тридневна, организирана от Педагогическия факултет, и е посветена на 45-годишнината на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

  Форумът е с международно участие и в него ще се включат проф.д-р Милета Проданович, заместник ректор  на Университет по изкуства в Белград, проф.д-р Исмет Чавушоглу, декан на Факултет по изкуствата и дизайн в Ялова университет, Турция , проф. Катарина Зарич, заместник-декан на Факултет за изкуства в Белград, изкуствовед Лиляна Ташич, куратор на Центъра за графика и визуални изследвания “Академия”,  Университет по изкуства в Белград, и Наташа Янкович, сътрудник в Центъра за графика и визуални изследвания “Академия”.

  Конференцията ще бъде открита на 30 септември в 13 часа в Актовата зала на Педагогическия факултет. В 13,30 часа ще започне пленарната сесия с публична лекция на проф. д-р Виолета Атанасова на тема „Права и задължения на българските учители през Възраждането”. Лекции ще изнесат и проф. д-р Снежана Николова, проф. Светлозар Вацов, доц. д-р Стефан Русков и доц. Божена Такворян.

  Изследователите ще работят в няколко тематични направления – педагогика и управление на образованието, социална педагогика, предучилищна и начална училищна педагогика, технологично обучение и професионално образование, иновационни технологии в образованието, социални дейности, социално прогнозиране, специална педагогика и специална психология, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание, спорт и рекреация.

  На 1 октомври в 9 часа в галерия „Университетска” на Педагогическия факултет ще бъде открита изложба „Графика” на студенти от департамент на графиката във Факултета за изящни изкуства Белград, Сърбия. Конференцията ще продължи със заседания по секции.

   

  Публикувано на 28/09/2016