Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Заповед на Ректора във връзка с отпадане на извънредното положение

     

    Публикувано на 13/05/2020