Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Заповед на Ректора във връзка с отпадане на извънредното положение

     

    Публикувано на 13/05/2020