Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Заповед на Ректора за дейности по приключване на учебната 2019-2020 и стартиране на новата 2020-2021 учебна година

    Публикувано на 13/08/2020