Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Обява

    Документи   за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част учебни зали и кабинети в учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1

    Публикувано на 25/07/2013