Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обява

    Документи   за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 11 кв.м. в учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес : гр. Варна, ул. “Д-р Борис Божков” №1

    Публикувано на 25/07/2013