Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ОБЯВА

    Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж – Добрич с обща площ 71 кв.м.на адрес : гр. Добрич, ж.к. “Добротица” № 12

    Публикувано на 30/03/2015